Polska
kontakt@zgloszenia24.pl

Planowanie obozów

Planowanie obozów

image 7

Organizacja obozów to wymagające zadanie, które przynosi dużą satysfakcję i może być dochodowe. Aby wszystko przebiegało sprawnie, trzeba zadbać o wiele szczegółów. Ten tekst pomoże Ci uporządkować wiedzę potrzebną do planowania obozów i ich organizacji. Jest to początek serii artykułów o organizacji wyjazdów i innych wydarzeń.

Kiedy zacząć planowanie obozów?

Planowanie obozów trwa zwykle 3-6 miesięcy, ale pierwsze kroki, takie jak rezerwacje ośrodków, warto rozpocząć 9-12 miesięcy przed obozem. Trzeba oszacować liczbę uczestników na około rok przed wyjazdem. Zaliczki i umowy z ośrodkami najczęściej należy zrealizować 9-10 miesięcy wcześniej, dlatego już rok przed obozem powinniśmy wiedzieć ile mniej więcej osób uda się nam zapisać.

Przykładowo przypadku obozu 30 osób, trwającego tydzień, odbywającego się w lipcu, styczeń to ostateczny termin gdzie może nam się udać coś znaleźć, jeśli mamy szczęście. W przypadku większych grup, należy myśleć z większym wyprzedzeniem.

Dla obozów odbywających się w sierpniu, może nam się udać znaleźć ośrodek nieco później, natomiast trzeba uważać na 15 sierpnia – dzień ustawowo wolny od pracy.

Podstawowe wymagania przy planowaniu obozów

Pisząc ten tekst, założyłem że potencjalni organizatorzy mają doświadczenie w wyjazdach, zaufanych współpracowników oraz formalne zaplecze, takie jak firma z licencją turystyczną, lub inna organizacja.
Uzyskanie licencji organizatora turystycznego w Polsce trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Dokumenty i kwestie formalne.

Od samego początku organizowania obozu należy myśleć o kwestiach formalnych. Niespełnienie tych wymogów może zablokować cały obóz. Przed rozpoczęciem obozu należy upewnić się, że wszystkie niezbędne zgody i uprawnienia są na miejscu. Dotyczy to zarówno zezwoleń od rodziców lub opiekunów prawnych uczestników, jak i licencji oraz certyfikatów wymaganych przez prawo.

image 5
Planowanie obozów 7

Licencje

 • Licencja organizatora obozu turystycznego
 • Uprawnienia kierownika obozu (kurs, zaświadczenie o niekaralności, badania lekarskie)
 • Uprawnienia wychowawcy (kurs, zaświadczenie o niekaralności, badania lekarskie)

Jeden wychowawca może przypadać na maksymalnie 20 dzieci (powyżej 10 roku życia), jeśli w grupie są dzieci mające mniej niż 10 lat, limit ten zmniejsza się do 15 podopiecznych.

Kurs kierownika wypoczynku trwa ok 10 godzin, można go zrobić online i w jeden weekend kurs wychowawcy trwa około 36 godzin, można go zrobić w tydzień/dwa tygodnie. Koszt obu kursów to około 200-400 zł.

Ustawa nie wymaga badań sanitarno – epidemiologicznych (książeczki sanepidu), wystarczy ogólne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do bycia wychowawcą, uzyskiwane w medycynie pracy. Decyzja zależy od organizatora obozu, jeśli wychowawca zajmuje się młodszymi dziećmi, bądź spełnione są inne przesłanki, książeczka sanepidowska jest po prostu praktyczna.

Dokumenty organizacyjne

 1. Plan obozu – szczegółowy harmonogram działań i zajęć.
 2. Regulamin obozu – zasady obowiązujące uczestników.
 3. Karta kwalifikacyjna obozu – dokument zgłaszający obóz do odpowiednich instytucji (np. kuratorium).
 4. Program wychowawczy – plan działań wychowawczych i pedagogicznych.

Dokumenty dotyczące uczestników

 1. Karta kwalifikacyjna uczestnika – zawiera dane osobowe, kontaktowe, informacje medyczne i zgody rodziców/opiekunów.
 2. Zgoda rodziców/opiekunów na udział w obozie.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w obozie.
 4. Ubezpieczenie uczestników – polisa ubezpieczeniowa obejmująca cały okres obozu.
image 7
Planowanie obozów 8

Dokumenty dla kadry

 1. Umowy z kadrą – umowy zawarte z wychowawcami, instruktorami, kucharzami i innymi pracownikami.
 2. Uprawnienia kadry – kopie certyfikatów, licencji i uprawnień niezbędnych do prowadzenia zajęć (np. uprawnienia ratownika wodnego, medycznego itd).

Dokumenty finansowe

 1. Budżet obozu – szczegółowy plan finansowy obejmujący koszty i przychody.
 2. Dowody wpłat uczestników – potwierdzenia wpłat za udział w obozie.

Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa

 1. Instrukcja bezpieczeństwa – procedury w razie wypadku, pożaru, ewakuacji.
 2. Lista kontaktów awaryjnych – numery kontaktowe do rodziców, lekarzy, służb ratunkowych.
 3. Dokumentacja pierwszej pomocy – raporty z udzielonej pierwszej pomocy.

Inne dokumenty

 1. Listy obecności – codziennie aktualizowane listy obecności uczestników.
 2. Raporty z przebiegu obozu – codzienne lub tygodniowe raporty z realizacji programu obozowego.

Dokładne wzory dokumentów można znaleźć na stronie ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wybór Lokalizacji przy planowaniu obozów

Wybór terminu wpływa na organizację i czas przygotowań. Wcześniejsze rezerwacje miejsc pozwalają na większy wybór terminów i lokalizacji. Lokalizacja wpływa również na koszty wyjazdu, takie jak transport i wyżywienie.
Należy uwzględnić również koszty osobodnia, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu. Lokalizacja powinna być nie tylko atrakcyjna, ale również praktyczna, z odpowiednim zapleczem sportowym i dostępem do pierwszej pomocy medycznej.

image 2
Planowanie obozów 9

W procesie planowania obozów, możemy wyróżnić kilka typów ośrodków wypoczynkowych, które mogą być odpowiednie dla różnych grup i celów:

 1. Hotele
 2. Hostele
 3. Ośrodki wczasowe
 4. Schroniska młodzieżowe
 5. Szkoły

Dodatkowo, niektóre ośrodki oferują wynajem pokoi lub domków, co pozwala na elastyczne dostosowanie liczby uczestników nawet po dokonaniu rezerwacji. Inne opcje obejmują wynajem całych budynków, co zapewnia grupie prywatność oraz dostęp do takich udogodnień jak świetlice. W okresie letnim niektóre ośrodki są dostępne wyłącznie dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Miejsca te mogą oferować nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także opiekę medyczną, obecność ratownika wodnego oraz wsparcie w organizacji zajęć i atrakcji.

image 1
Planowanie obozów 10

Program i atrakcje

Dobry program to podstawa sukcesu obozu. Powinien być zróżnicowany i dostosowany do rytmu dnia, uwzględniać różne formy aktywności i tworzyć niezapomniane wspomnienia. Program powinien obejmować zarówno intensywne treningi, gry zespołowe, jak i czas wolny na relaks. Istotny jest rytm dnia i przeplatanie zajęć, które w różny sposób angażują uczestników, aby uniknąć monotonii i nadmiernego zmęczenia.

Przy planowaniu programu, warto jest myśleć o tym jakie wspomnienia zostaną po obozie.

Rekrutacja kadry

Profesjonalna kadra to gwarancja bezpieczeństwa i wysokiej jakości zajęć. Zatrudniaj wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i opiekunów, którzy mają doświadczenie w pracy z młodzieżą. Pamiętaj także o odpowiednich szkoleniach i przygotowaniu zespołu do wyjazdu. Należy zwracać uwagę na prawne i formalne wymagania, posiadanie licencji oraz praktyczne aspekty organizacji.

Przy wyborze kadry, warto jest zwrócić uwagę na trzy aspekty:

 • Osoby które pokrywają kwestie formalne, mają konieczne licencje
 • Osoby które pomagają w organizacji zajęć
 • Osoby które pomagają w zarządzaniu wszystkich

Opieka medyczna

Niezbędna jest znajomość problemów zdrowotnych uczestników i posiadanie odpowiednich leków. Kadra powinna mieć ukończone kursy pierwszej pomocy. W przypadku obozów wędrownych lub pod namiotami konieczne jest posiadanie ratownika medycznego na miejscu, natomiast na zwykłych wyjazdach dobrze jest, jeśli w kadrze są osoby mające ukończone kursy pierwszej pomocy. Poza tym niektóre ośrodki oferują do dyspozycji własną opiekę medyczną.

Finanse

Monitorowanie kosztów stałych i zmiennych jest bardzo istotne. Ważne jest ustalenie minimalnej liczby uczestników do osiągnięcia rentowności.

Koszty stałe to wydatki niezależne od liczby uczestników, obejmujące:

 1. Wynajem obiektów – Opłata za ośrodki wypoczynkowe, hotele, hostele czy szkoły.
 2. Ubezpieczenia – Polisy ubezpieczeniowe dla uczestników i kadry.
 3. Reklama i marketing – Promocja obozu, w tym ulotki, plakaty, reklama w mediach społecznościowych.

Koszty zmienne zależą od liczby uczestników i obejmują:

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie – Koszty noclegów i posiłków proporcjonalne do liczby uczestników.
 2. Transport – Przewóz uczestników na miejsce obozu oraz podczas jego trwania.
 3. Opłaty za atrakcje – Koszty dodatkowych atrakcji, takich jak bilety na wydarzenia czy zajęcia sportowe.

Dokładne zarządzanie tymi kosztami jest kluczowe dla utrzymania rentowności obozu i efektywnego planowania finansowego.

Dodatkowo, przydatne jest rozróżnienie na usługi własne i zewnętrzne.

planowanie obozów
Planowanie obozów 11

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo uczestników to absolutny priorytet. Opracuj i wdroż procedury bezpieczeństwa, które obejmują pierwszą pomoc, ewakuację oraz kontakt z lokalnymi służbami ratunkowymi. Upewnij się, że kadra jest przeszkolona i wie, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Istotne są również ubezpieczenia uczestników oraz spełnienie wszystkich procedur prawnych.

Marketing i komunikacja

Marketing szeptany i polecenia od znajomych są bardzo istotne. Aktywność w lokalnej społeczności, obecność na festynach i wydarzeniach oraz reklama w social mediach są niezwykle ważne. Informacje o obozie powinny być dostępne już w listopadzie, aby rodzice mogli zaplanować urlopy. Regularna komunikacja z rodzicami buduje zaufanie i pozytywnie wpływa na odbiór Twojej firmy. Zdjęcia i relacje z obozu to jednocześnie najlepsza reklama oraz cenna pamiątka.

Zbieranie zgłoszeń i obsługa rezygnacji

Zbieranie zgłoszeń na wyjazd to kluczowy element w organizacji obozów. Proces ten wymaga precyzyjnego planowania i komunikacji, aby wszystko przebiegło sprawnie. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, dane kontaktowe rodziców, informacje medyczne i zgody rodziców. Zbieranie zaliczek, dokumentów oraz tworzenie listy rezerwowej to również ważne elementy. Jeśli masz więcej uczestników, zwykłe arkusze kalkulacyjne mogą nie wystarczyć, przydatne są programy dedykowane do zbierania zgłoszeń, w ramach których możesz wygodnie komunikować się z uczestnikami , i automatycznie przypominać im o wpłacie zaliczki itd.

Warto jest też mieć przygotowaną politykę rezygnacji, która jasno określa zasady zwrotu zaliczki oraz całościowej kwoty w przypadku rezygnacji z wyjazdu.

Podsumowanie

Organizacja obozu to spore wyzwanie, które wymaga uwzględnienia wielu czynników. W tym artykule poruszyłem głównie sprawy organizacyjno-logistyczne, bez których obóz nie mógłby się odbyć, ale trzeba pamiętać że najważniejsza jest pasja do pracy z młodzieżą i pragnienie, by dostarczyć im wartościowych doświadczeń.

W tym tekście, wszystkie kwestie zostały opisane bardzo pobieżnie, zachęcam do obserwowania tego bloga, ponieważ co najmniej raz w miesiącu będzie tu publikowany tekst rozwijający konkretne aspekty orgnanizacji